Kategorije

Proizvođači

Sigurna Kupovina

Ukoliko imate bilo kakve dileme, nemojte brinuti jer je va[a porudžbina potpuno sigurna!

Preduzeće Unna Product doo u svakom momentu brine o Vašoj privatnosti i vašim podacima koja ostavljate prilikom poručivanja putem našeg web shopa, telefonom, ili na bilo koji drugi način. Sve posredovane informacije su sigurne i neće biti ni na koji način zloupotrebljene u bilo koje svrhe. Ovo vam garantuje sigurnost i bezbednost prilikom poslovanja sa našim preduzećem.

Kupovina kod nas je potpuno bezbedna.

Naručene proizvode plaćate prilikom preuzimanja ili virmanski ukoliko vi tako želite.

Nezadovoljni ste proizvodom?

Kao naš potrošač imate zakonsko pravo da odustanete od ugovora zaključenog na daljinu, tj. Izvan naših poslovnih prostorija I to u roku od 14 dana, bez navođenja bilo kakvog razloga.

Vi kao naš potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija a koji dobijate uz račun prilikom kupovine naših proizvoda.

Reklamacije

Sve reklamacije I primedbe možete prijaviti usmeno, pozivom na broj 011/420-60-66, pisanim putem ili slanjem e-maila sa Vašim zahtevima I primedbama na e-mail adresu unna_product@live.com uz dostavu računa ili drugog dokaza o kupovini.

 Preduzeće Unna Product void evidenciju primljenih reklamacija I dužan je da je čuva 2 godine od dana podnošenja reklamacije. Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija.